అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో;- మాడుగులమురళీధరశర్మ
ఉమా:-1
ఓ!మహిళా!శిరోమణిగ*
నోర్పును,నేర్పునుకూర్చెధాతయే!
ప్రేమపిపాసితాప్రకృతి*
ప్రీతిని పంచుననేక రూపముల్!
ఆమని! పంచభూతమయ*
మధ్భుత సంగమజీవకోటికిన్!
నేమిత సత్పథాంగనగ*
నిర్మిత కర్మసుధర్మ పాలినీ!

శా-2
సామ్రాజ్ఞిత్వపరాత్పరావృతపు సం*
సారాంగసారాంశమై!
ధర్మాధర్మవిచక్షణావసుమతీ*
ధైర్యాంశ సంశోభితా!
నిర్మాణాత్మక జీవజాతికిసదా*
నీరేజపత్రేక్షణీ!
శర్మమ్మున్నిడుస్నిగ్థబింబసుఖదా*
సౌహార్ద్ర సారాత్మికా!

మత్తేభం:-3
కరుణాసాగరకాంతికాంతరమణీ*
కాలోచితామూర్తిగా!
నరనారాయణనాట్యగానరవళీ*
నారీపరాదేవతా!
తరుణీక్షీరదమాతృకావతరణీ*
తత్వార్థతాదాత్మికా!
పురుషాధిక్యసమీరవిశ్వవనితా*
పూర్ణత్వబింబాననీ!

చం.మా:-4
కరుణకటాక్షవీక్షణల*
గామిగ విశ్వవిరాళవ్యాపినీ!
నిరతముశాంతిపర్వముల*
నిక్కమునీక్షితికక్షయమ్ముగా!
తరగనిరీతిగానొసగు*
తత్వవిచారితహర్షశోభకృత్!
తరుణిగవచ్చువర్షమున*
ధార్మిక కర్మపరాంగనామణీ!

కం:-5
భువి మువురమ్మలపాలన
కవిరసమయకాంతవాణి*
కాలాంగనగా!
సువిధా!ధనలక్ష్మీకరి
జవసత్వజగాధినేత్రి*
జైజీవాత్మా!

సీసం:-6
ఉత్పల,చంపక*
ముత్సవ మాలలు! 
శార్దూలమత్తేభ*
సమసుమాలు!
సత్పథ ఛంధస్సు*
సౌరగుమత్తుతో!
కందపుపుష్పముల్*
గ్రంధమాల!
శోభించు దండలున్*
శోభాయమానమౌ!
శోభకృత్తునవర్ష*
శుభప్రదమ్ము!
మహిలోనిమహిళలు*
మహిమాన్వితమ్ముగా!
మారుతు మార్పును*
మనకు పంచు!

తే.గీ
మహిళ మహిలోన సగమను*
మాట నిజము!
మార్పు తేవాలి మహిమతో*
మానవతన!
మాంద్య దూరిగా సత్పథ*
మార్గదర్శి!
విశ్వజననిగా విజ్ఞాన*
వేల్పువగుచు!

ఆ.వె:-7
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్య*
మవని మహిళ!
తల్లి,తనయగ,నత్తగా*
ధర్మ కర్త!
భార్య,బంధువు,ప్రకృతీ*
పంచు ప్రేమ!
నిత్యమాంచద్రతాతార్క*
సత్యమూర్తి!

కం:-8*
జయహోజయజయమహిళా!
జయహో!జనమాతృకాంశ*
జయజయజయహో!
జయమంగళకరరూపిణి
జయమొసగుముకాళిమాత*
జయజగదాంబా!


కామెంట్‌లు
Popular posts
చిత్రాలు ; ..జ్యోతి టీచర్ వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భారత్ నగర్ (మూసాపేట)- హైదరాబాద్
చిత్రం
తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు--ఎం బిందుమాధవి
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
చిత్రాలు ; జి.జీవనజ్యోతి టీచర్ వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్ హైదరాబాద్
చిత్రం
తెలివితేటలు!! ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
చిత్రం