సునంద భాషితం ;- వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం
 న్యాయాలు -88
తుష ఖండన న్యాయము
*****
తుషము అంటే పొట్టు,ఉముక ఊక,బూసి,బూగర అనే అర్థాలున్నాయి.ఖండనము అంటే ఛేదనము,విరుచుట, ముక్కలుగా చేయుట, నాశనము చేయుట అనే అర్థాలు ఉన్నాయి.
తుష ఖండనము అంటే ఊకను ఎంత ముక్కలుగా చేసినా లేదా దంపినా దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు.అలాగే ఉపయోగం లేని మాటలు ఎన్ని మాట్లాడినా ఆ మాటల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.అలా నిష్ప్రయోజనమైన మాటలను "ఊకదంపుడు" లేదా తుష ఖండనము లేదా తుషా ఘాతము అంటారు.
మాటల్లో పదాడంబరమే తప్ప కార్యాచరణకు పనికి వచ్చేది ఏమీ ఉండదు. అన్నీ ఊకలా గాలికి తేలిపోతాయి.ఒక్క మాట గట్టిమాట గుర్తుంచుకోదగినదీ ఉండదు. ఆ విధంగా చెప్పుకోదగినవిగా లేని మాటల్ని, అలా వక్తలు చేసే  ఉపన్యాసాలను ఈ తుష ఖండన న్యాయముతో పోలుస్తూ ఉంటారు.
ఇలాంటి వారిని ఉద్దేశించి రాసిన వేమన శతక పద్యాన్ని చూద్దాం.
" నిండు నదులు పారు నిల్చి గంభీరమై/ వెఱ్ఱి వాగు పారు వేగ బొర్లి/ అల్పుడాడు రీతి నధికుండు నాడునా/ విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!"
అనగా నీటితో నిండి ఉండే నదులు గంభీరంగా నిలిచి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. కానీ చిన్న చిన్న వాగులు, కాలువలు పైకి పొర్లి వేగంగా పెద్ద శబ్దం చేస్తూ గలగలా ప్రవహిస్తుంటాయి.వాటి వల్ల ఉపయోగం అంతగా ఉండదు.
అలాగే అల్పుడి మాటల్లో  వాగాడంబరమే కానీ పద విజ్ఞానం ఇసుమంతైనా  కనిపించదు.
అందుకే మనం మాట్లాడే మాటల్లో వందలో ఒకటైన గుర్తుంచుకోదగినదీ,ఉపయోగకరంగా ఉండాలి.
 ఇలాంటి న్యాయాలు లోకోక్తులు చదివినప్పుడు మన ముందు తరం వారి నిశిత దృష్టికి ఆశ్చర్యం, ఆనందం కలుగక మానదు.
ప్రభాత కిరణాల నమస్సులతో 🙏

కామెంట్‌లు