నిజం (కవిత);- ౼రుద్రాక్షల మఠం ప్రభులింగశాస్త్రి
తెలుగు మాటతో మొదలైనదో
పాటతో మొదలైనదో తేల్చగలరా?

ఊయల పాటలు, పనులలో పాటలు,
పొలాలలో పాటలు, ఆటలలో పాటలు,
వడ్లు దంచుతూ పాటలు, పెళ్ళి పాటలు,
భజన పాటలు, బ్రతుకమ్మ పాటలు,
అప్పగింతల పాటలు, సాగనంపుడు పాటలు,
భద్రం జెప్పే పాటలు, భక్తి పాటలు,
వదిన మరదళ్ళ పాటలు, వెటకారం పాటలు,
హారతి పాటలు, ఆకలి పాటలు,
అత్తా అల్లుళ్ళ పాటలు, బావ మరదుల పాటలు,
మొదలైన ఎన్నెన్నో రకాల పాటలు
సంతోషం, దుఃఖం, సంబరం, కష్టం
ఏదొచ్చిన పాటలతోనే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం.

అట్టి తెలుగు పాట ఏనాడో 
ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందాల్సినది.
తప్పు దానిది కాదు దాని పోషకులది.

పాట తరువాతే పద్యం
ఆ తరువాతే ప్రబంధం
ఇది ముమ్మాటికి సత్యం.

వచనం, గద్యం, వ్యాసం,
నాటకం, నవల, కావ్యం
అన్నీ పాట తరువాతే!

నా తెలుగు పాటను ఈనాడు
ప్రపంచం గుర్తించిందన్న
సంబరం నాకు లేనేలేదు
ఇంత ఆలస్యమైనదన్న 
బాధే నన్ను సంబరపడ 
నివ్వడం లేదన్నది నిజం.
~~~~~~~


కామెంట్‌లు