తల్లి ప్రేమ - కోరాడ

ఎక్కడికి పోయావో... 
  ఏమై పోయావో నని... 
  ఎంత ఆందోళన చెందిందో... 
   ఆ మాతృ హృదయం... ! 

బిడ్డను చూచినంతనే... 
  ఆత్రముగా కౌగలించుకునే వైనం... !!

తల్లి ప్రేమంటే అదే... !
   బిడ్డకానరాకపోతే.. 
   తల్లడిల్లిపోదా..... 
..యే మాతృ హృదయమైనా !

 తప్పిపోయిన బిడ్డ కళ్లె దుటి కొస్తే... 
     ఆ ఆనందం వర్ణనా తీతమే కదా... !
      అది... అనుభవిస్తే గాని అర్ధము కానిది... !!
   అందులోని మాధుర్యం తెలియాలంటే... 
  బిడ్డకు జన్మనిచ్చే తల్లికావలసిందే... !!
     మాతృహృదయమే మహోన్నతం... !!
   అందుకోవమ్మ  నా పాదాభి వందనం.... !

కామెంట్‌లు