మురికిని దూరం చెయ్యాలి;- ఏ బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం9492811322
 ఇంటిని గురించి వేమన అనేక రకాల  ఉదాహరణలతో చాలా పద్యాలు చెప్పారు ఈ కొంప అంటే శరీరం  మురికితో కూడుకొని ఉన్నది  దానిలో జీవుడు  కర్మపాశాల్లో బంధించబడి ఉంటాడు  పాశము అనేది  వరము  శాపము ఎవరికి తెలియదు  వరం అనే అతను భావించి  ఈ శరీరం ద్వారా జీవితంలో పొందవలసిన ప్రతి సుఖాన్ని అనుభవించాలని తన మనసు కోరుకుంటూ ఉంటుంది  దానికి దాసోహం అనక తప్పదు  సామాన్యంగా ఇలాంటి కోరికలు మామూలు వారికి వస్తూ ఉంటాయి అనేది ఆలోచించండి  సహజ సిద్ధంగా ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అంతర్లీనంగా  కామం ఉండి తీరుతుంది  కామం అంటే కోరిక లేని వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు. అది మంచి కోరిక కావచ్చు చెడ్డ కోరిక కావచ్చు  దానిని తీర్చుకోవాలి అన్న కోరిక మానవునికి ఉంటుంది
ఇంటిని తీర్చిదిద్దాడని చూసేవాడికి ఆకర్షణగా ఉండాలని ఎన్నో అలంకరణలు చేస్తూ ఉంటాడు  తన దగ్గర ఉన్నఆర్థిక స్తోమతను బట్టి  అలంకరణ చాలా అందంగా చేయాలనుకుతూ ముందుకు వెళ్తారు  మామూలుగా చేసే అలంకరణలకు మిగిలిన ఏ గృహస్తు చేయకుండా మిగిలిన  పద్ధతులను తన సొంతం చేసుకుని  దానికి తగినట్టుగా  వ్యవహరిస్తాడు  తన గృహాన్ని చేసుకున్నట్లే మరో గృహమైన తన శరీరానికి కూడా  అలంకరణలు చేసి  నలుగురికి ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా  నలుగురులో కూర్చున్న తానే కనిపించే పద్ధతిలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాడు  కొత్తగా వచ్చిన వస్త్రాలను ధరించి  తన గొప్పతనాన్ని చాటడం కోసమానట్లుగా  ఎన్నో ఆభరణాలతో సభలకు సమావేశాలకు కూడా వస్తూ ఉంటాడు. అదే తనకన్నా అందమైన ఆభరణాలు ధరించిన పడతి కనిపించినప్పుడు  ఆమెను మించిన ఆకర్షణ  తనకు కూడా ఉండాలన్న  ఆలోచనలతో మరికొన్ని ఆభరణాలను ధరించడం  చివరకు అది  గంగిరెద్దులాగా తయారవడం చూడడానికి ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్న విషయం వారికి తెలియదు  ఇలాంటి పైపై అలంకరణలకు  అలవాటు పడి  తన మనసును వాటిపైనే లగ్నం చేసిన వాడికి  మోక్షాన్ని సంపాదించాలన్న కోరిక రావడం అతని జన్మలో జరగదు అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడు అతనికి ధ్యానించడం వల్ల ముక్తి వస్తుంది అన్న ఆలోచన కూడా అతని మెదడుకు రాదు  అలాంటి వారిని చూసి జాలి పడాలి తప్ప వారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదంటాడు వేమన  దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసిన ఆటో రెడ్డి పద్యాన్ని చూడండి.
"మురికి కొంపలోన నిరికించి జీవుని కర్మపాశమునకు గట్టివేసే  నిట్టి కర్మజీవికెట్లోకో మోక్షంబు..."


కామెంట్‌లు