నానుడి కథలు ౼ డా.దార్ల బుజ్జిబాబు

 తు. చ. తప్పక:
--------------------
         ఈ నానుడి సంస్కృతం నుండి తెలుగులోకి అనువాదం చేసేటప్పుడు రచయితలు, కవులు  పాటించిన విధానం బట్టి వాడుకలోకి వచ్చినట్టు చెబుతారు. అయితే ప్రస్తుతం  ప్రతిదానికి ఈ నానుడి వాడటం పరిపాటి అయింది.  చెప్పిన పనిని తు చ తప్పక చేసాడు అని అంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ పనిని అతడు ఏ లోపం లేకుండా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేశాడని అర్ధం. మరి  ఈ తు.చ. తప్పక నానుడి ఎలా వచ్చిందో  గూగుల్ ద్వారా పరిశీలిద్దాం.
          'తు.చ. తప్పకుండా' అనే పదం సంస్కృతం నుండి వచ్చింది. సంస్కృత శ్లోకాలు రాసేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమాలలో పంక్తికి ఎనిమిది అక్షరాలు ఉండాలనే ఒక నియమం ఉండేది. ఒక్కోసారి ఎనిమిది అక్షరాలు రాయటం కుదరనప్పుడు తు, చ, స్వ, హి, వై వంటి కొన్ని అక్షరాలను ఉంచవచ్చు. ఉదాహరణకు : రామాయ లక్ష్మనశ్చతు. మన కవులు కొంతమంది సంస్కృత శ్లోకాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేసేటప్పుడు సంస్కృత శ్లోకాలు వ్రాసిన వారు ఉపయోగించిన తు, చ, స్వ, హి, వై వంటి వాటిని తీసివేయకుండా యధాతధంగా ఉంచి అనువాదం చేశారు. దేవభాష మీది గౌరవంతో తెలుగు కవులు తు, చ వంటి అక్షరాలను సైతం వదలి పెట్టకుండా కచ్చితంగా, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అనువాదం చేశారు. ఇలా చేయడం వలన  కచ్చితంగా, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అనే పదాలు వాడవలసిన చోట తు.చ. తప్పకుండా అనే పదం ఉపయోగంలోకి వచ్చింది.
       తు.చ. తప్పకుండా కు మరొక వివరణ ఏమిటంటే తు.చ. అంటే రామస్తు సీతాన్ దృష్ట్వా. రామశ్చ చకార తు చ అనేవి సంస్కృత భాషలో విశేషాలక్రింద లెక్క. ఇది పాద పూరణ కోసం వాడతారు. ఇవి సంస్కృత వాజ్మయంలోనివి.
  తెలుగు జానపదుల చెప్పేది ఏమిటంటే తు.చ. ని విడమర్చితే  'తు' అంటే తుమ్మినా....'చ' అంటే చచ్చినా అని. ఇది పూర్తిగా తెలుగు వ్యావహారిక జానపదము. మన సంప్రదాయం ప్రకారం ఎవరైనా తుమ్మితే అది అశుభం లేదా అపశకునంగా భావించి సదరు చెయ్యబోయే పనిని ఆపివేస్తారు. ఇక ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయిన తరువాత కొన్ని పనులు అర్థంతరంగా ఆగిపోతాయి. ఇక్కడ మొదటిది (తుమ్ము) మన జీవితములో చాలా సాధారణంగా జరిగే విషయం, అతి స్వల్పమైనది. ఇక రెండవది (మరణం) జీవమే లేనిది, అంటే అతి గరిష్ఠమైనది. ఈ రెండిటిలో ఏది జరిగినా తప్పకుండా ఆ పనిని ముగించుతాను అని అర్థము. అనగా ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా అనుకున్న పని అయిపోవాలి అనే దృఢ సంకల్ప బలమే,  'తప్పకుండా' అనే పదానికి 'తు.చ.' బలము.
   ఇలా ఈ నానుడి వాడుకలోకి వచ్చినట్టు విజ్ఞులు చెపుతారు. ఏదిఏమైనా 'తు.చ. తప్పక' అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒక ముక్క కలపటంగానీ, ఒకముక్క తీసివేయడంగానీ లేకుండా- అనే అర్ధంతో వాడతాము.

కామెంట్‌లు