హరివిల్లు రచనలు,;- కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
 హరివిల్లు 266
🦚🦚🦚🦚
క్రొత్త సంవత్సరాలు
పరుగులతో వస్తాయి‌....!
తిరిగి చూసి తేరుకునే 
లోపు మాయగ వెళ్తాయి‌...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 267
🦚🦚🦚🦚 
మన జీవితాశయాలకు
మనమే నవ రచయితలం..!
బాధ్యతాయుత కర్తవ్య
సవరణలకు అర్హులం..........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 268
🦚🦚🦚🦚
ఒడిదుడుకులు కలిగిన
మన జీవిత ప్రయాణం......!
కుదురు నడకలు నేర్పిన
గుణాన్విత గణిత కోణం....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 269
🦚🦚🦚🦚 
పిడికెడంత పిండితో
పిండి వంటలు రుచికరం...!
పిండి కాస్త మాడిందా
అప్పలన్ని అరుచికరం......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 270
🦚🦚🦚🦚 
వికసించిన పుష్పం 
వాడి విడకుండ యుండదు...!
క్రమానుగత యవ్వనం
కరిగిపోకుండ నిలువదు.......!!
                (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం