పుత్రుని కోసం;- ఏ బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322
 మనిషి జీవితంలో కోరుకునేది  తనకు సిరి సంపద కావాలని  అందం ఉండాలని  ఉన్నా పున్నామ నరకం నుంచి తప్పించడానికి కుమారుడు కావాలని  కోరుకోవడం సహజం అందరికీ సాధ్యమవుతాయా  సౌందర్యం రావాలి అంటే  అసలు సౌందర్యం  శరీరానికి సంబంధించినదా అనేది మాత్రం ఆలోచించాలి  శరీరానికి ఎంత సొగసు వచ్చినా అది క్షణికమే తప్ప శాశ్వతం కాదు అన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు  కానీ దానికోసమే ఎందుకు తహతలాడుతారో  ఎవరికి తెలియని విషయం  ఆ సౌందర్యం ఇనుముడించడం కోసం  రకరకాల ఆహార్యాలతో  లేపనాలతో  మానవుడు ప్రయాసపడతాడు  అంతమాత్రం చేత మనసు ప్రశాంతంగా ఉండకపోతే శరీరానికి అందం ఎక్కడినుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది  అన్నది మాత్రం ఆలోచించాలి.
సిరి సంపదలు ఉంటే ఈ జీవితంలో మనకు కావలసింది ఏమీ ఉండదు  అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడే తప్ప  ఆ సంపదను సంపాదించడం కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి  ఎంత కృషి చేస్తే అంత ధనాన్ని అనుకున్నంత సంపదను  పొందగలం  అని మాత్రం మనసుకు ఆలోచన రాదు  సిరి సంపదలు ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమను ఎంతో గౌరవిస్తారు  సమాజంలో పేరు  ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి  అని ఆలోచిస్తారు తప్ప  దానిని ఎలా పొందాలి  వచ్చిన దానిని ఎలా నిలుపుకోవాలి అని మాత్రం  ఆలోచన రాదు  తనకు ఎంత భూమి ఉంటే అంత  గౌరవం పెరుగుతుంది అని అనుకుంటాడు  కానీ అతన్ని మించి  భూమి కలిగిన వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు  వారందరికీ మంచి పేరు వస్తుందా  అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించాడా అంటే అదీ లేదు. జీవితంలో చదువు ఉంటే ఏదీ అవసరం లేదు  జీవించడానికి కావలసిన ప్రతిదీ  విద్య వల్ల సాధించవచ్చు  అనుకుని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయడం  అవన్నీ  కుదరక  నిరుత్సాహంతో నిస్పృహతో  జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం  చివరకు చదువు చెప్పించుకోవడానికి వచ్చే విద్యార్థుల నుంచి ధనాన్ని సేకరించాలని  అదీ కుదరని స్థితే కనుక ఈరోజు తల్లిదండ్రులు ఆలోచించేదేమిటి  అందం అవసరం లేదు ఆస్తిపాస్తులు వద్దు  చదువు లేకపోయినా పరవాలేదు  గుణవంతుడైన కొడుకు ఉంటే చాలు  తన జీవితం  ధన్యం అని ఆలోచిస్తారు  ఆ స్థితికి రావడానికి ఎన్ని అవస్థలు పడవడిసి ఉంటుందో  తన పద్యంలో  వేమన చక్కగా అభివర్ణించారు  ఆపద్యాన్ని చదవండి.

"చక్కదనములేల   సంపత్కరములేల విద్య లేల భూమి విరివి యేల పుత్ర పదవి కన్న పుట్టునా పదవులు..."


కామెంట్‌లు