పిలుపుకోసం- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 నా నేస్తాల్ని చూసినప్పుడల్లా
నాబాల్యం గుర్తుకొస్తుంది
నాబాల్యం గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా
వారి పలకరింతల్లోని 
పులకరింతల్ని నెమరేస్తాను
నా స్నేహితుల ఆలింగనాల్లోని 
ఆత్మీయతల్ని, అనురాగాల్ని 
ఆనందభాష్పాలతో 
అభిషేకించాలనిపిస్తుంది
నాతో ఆడిపాడిన నేస్తాలను 
తలచుకున్నప్పుడల్లా
రాళ్ళల్లో దాగిన నీటిచెలమల్లా 
నాహృదయపు మూలల్లోని 
మమకారం తొంగిచూస్తుంది
అనుబంధాలతోటలో 
విహరించినట్లుంటుంది
నేను నాకు నేనుగా 
త్యజించలేని ఏకాంతవాసం
మరొకరితో పంచుకోలేని ఒంటరితనం
నాశవయాత్రలో నేనే 
నా శవంవెనుక నడుస్తున్నా
కాలం ప్రియమైంది కానీ....
నా భమ ఇంకా పైసలచుట్టూ....
అయినా నాలోమిగిలిన 
సన్నటిప్రేమధార
మనిషి ప్రేమజాడను కనిపెట్టింది
లోకమంతా 
కొత్త అనుభవాలకోసం నిద్రలేస్తుంటే
నేనుమాత్రం 
నేస్తాల నీడల జాడలకోసం
పలవరిస్తూ.....పలకరిస్తూ......
నేను 
చుక్కలు ఆరిపోయిన ఆకాశంలా
ఒంటరి కన్నీటిచుక్కగా దిగ్భ్రమలో....
నా అడుగు ఇటా?....అటా?....
ఎటూ తేల్చుకోలేని 
అపస్మారపు స్థితిలో
నా నేస్తాల 
తీయని పిలుపుకోసం.....!!
********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం