తస్మాత్ జాగృత.....!; - కోరాడ నరసింహా రావు.. !
కక్ష సాధింపుతో.... 
    కుట్రలు - కుతంత్రాలు !

బరితెగించి.... 
   అన్యాయాలూ, అక్రమాలు !

తాయిలాలతో... 
    జనాలను మభ్యపెట్టినా.., 

తిలా పాపం... 
    తలో  పిదికేడూ అన్నట్టు... 

నీ పాపాలను... 
    అందరికీ పంచిపెట్టి.., 
 ఎవరి కళ్ళు కప్పు గలవు.. !? 

ఎన్నాళ్ళివి... 
    సాగ గలవు.... ?!

అందరికళ్ళూ... 
    నువ్  కప్పగలిగినా..., 

ఆదేవుని కళ్ళు... 
   కప్పలేవురా  మూర్ఖా !

నువ్ చేసిన... చేస్తున్న... 
   మంచి పనులన్నీ...., 
 బూడిదలో పోసిన పన్నీరై పోతున్నై ....!
  గమనించవా.... !!

నీకు శిక్ష తప్పదు.... !
   ఆ శిక్ష నుండి.... 
  నువ్... తప్పించుకోలేవ్... !!
     నీకు  శిక్ష  తప్పదు... !!!
     @ తస్మాత్ జాగృత... !
     ********
[9:57 am, 26/09/2023] Korada Narasimha Rao: @తస్మాత్ జాగృత.....!
   కోరాడ నరసింహా రావు.. !
        ******
కక్ష సాధింపుతో.... 
    కుట్రలు - కుతంత్రాలు !

బరితెగించి.... 
   అన్యాయాలూ, అక్రమాలు !

తాయిలాలతో... 
    జనాలను మభ్యపెట్టినా.., 

తిలా పాపం... 
    తలో  పిదికేడూ అన్నట్టు... 

నీ పాపాలను... 
    అందరికీ పంచిపెట్టి.., 
 ఎవరి కళ్ళు కప్పు గలవు.. !? 

ఎన్నాళ్ళివి... 
    సాగ గలవు.... ?!

అందరికళ్ళూ... 
    నువ్  కప్పగలిగినా..., 

ఆదేవుని కళ్ళు... 
   కప్పలేవురా  మూర్ఖా !

నువ్ చేసిన... చేస్తున్న... 
   మంచి పనులన్నీ...., 
 బూడిదలో పోసిన పన్నీరై పోతున్నై ....!
  గమనించవా.... !!

నీకు శిక్ష తప్పదు.... !
   ఆ శిక్ష నుండి.... 
  నువ్... తప్పించుకోలేవ్... !!
     నీకు  శిక్ష  తప్పదు... !!!
     @ తస్మాత్ జాగృత... !
     ********

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం