అక్షరగారడి;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కలాలు
హలాలయ్యయి
చేబడతా
సాహిత్యసేద్యం చేస్తా

అక్షరాలు
దీపాలయ్యాయి
వెలిగిస్తా
సక్రమమార్గాలు చూపిస్తా

పదాలు
పువ్వులయ్యాయి
పరికింపజేస్తా
పొంకాలు ప్రదర్శిస్తా

సాహిత్యం 
సౌరభమయమయ్యింది
చల్లుతా
సర్వులను సంతసపరుస్తా

కాగితాలు
తేనెతుట్టలయ్యాయి
పిండుతా
పలువురికి పంచుతా

గళము
మధురమయ్యింది
ఆలపిస్తా
శ్రోతలను అలరిస్తా

పలుకులు
లేతకొబ్బరిపలుకులయ్యాయి
పంచుతా
పరవశపరుస్తా

అధరాలు
అమృతపాత్రలయ్యాయి
అందిస్తా
ఆనందపరుస్తా

చూపులు
వలలయ్యాయి
విసురుతా
సమ్మోహనపరుస్తా

కలలు
కల్పనలయ్యాయి
చదివిస్తా
నిజమని నమ్మిస్తా

కవితలు
కలగూరగంపలయ్యాయి
వండుతా
విస్తరాకులలో వడ్డిస్తా

సాహిత్యం
వనమయ్యింది
కొండాకోనలకనబరుస్తా
సెలయేర్లను పారిస్తా

కవిత్వం
కడలయ్యింది
కుతూహలపరుస్తా
కెరటాలను కనమంటా 

కవులు
ఇంద్రజాలికులయ్యారు
మంత్రిస్తా
మనసులను మాయజేస్తా


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం