నల్లసముద్రంలో బండలు!;-అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ

 గ్రీకు పురాణం ప్రకారం నల్లసముద్రంలో నావలని బద్దలు కొట్టే రెండు బండలున్నాయి.నౌక దగ్గర కి వచ్చే టైం కి నీటిపోటుపెరుగుతుంది.ఈబండల్నిసింపిల్గేడ్ అని అంటారు.
జేసన్ అనేవీరుడుతన బృందం తో ఓడలో పయనమయ్యేటప్పుడు రాజు ఒకపావురాన్ని అతనికి ఇచ్చి "ఆబండలు దగ్గర పడుతున్నప్పుడు తెల్ల పావురాన్ని వదులు.అది ఎలా దాటాలో చూపుతుంది" అంటాడు.నల్లసముద్రం ముఖద్వారం దగ్గర ఉన్న ఆబండలు కదలటం చూసిన జేసన్ పావురంని వదులుతాడు.అది బండలమధ్యదూసుకుపోయేటప్పుడేఓడను వేగంగా నడిపించారు నావికులు.బండలమధ్యనుంచి దూసుకు పోతుంది నౌక.ఏకాస్త ఏమరుపాటుగా ఉన్నా ఆబండలకింద నౌక పచ్చడి అవటంఖాయం🌹
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం