కష్టం;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఎవరెస్టు శిఖరం ఎక్కడమంటే 
మా మేడెక్కినంత సులువు!
సప్త సముద్రాలు దాటడం 
చిటికెలో పని! 
చంద్రునిపై కాలనీలే కడుతున్నాం 
అక్కడికి వెళ్ళి రావడమంటే 
పక్క కాలనీకి వెళ్ళడమంత వీజీ! 
అంగారకుడి మీదికీ, బుధుడిమీదికీ, 
ఆఖరుకి శనిగ్రహనాంతర 
ప్రవేశం కూడా ఐంది! 
ఇవన్నీ ఎంతో సులభం! 
కాని.... 
నాపక్క మనిషి 
ఆంతర్యం మాత్రం 
నా జన్మలో గ్రహించలేను 
అది ఎంత కష్టమో కదూ?!
*********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం