సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
బడలిక తీర్చిన రాతిరికి
కదలిక తెచ్చిన వేకువ

చీకటి నిండిన నింగికి
తలుపులు తీసిన తూరుపు

కొండల నడుమ వెలుగు
మింటికి బంగరు తొడుగు

గగనసీమ పడుతున్న
కనకమయమైన గొడుగు

నిదురించిన  కాసారాన్ని
నింపేసిన  కాంచన వర్ణం

మైమరపించే మనోరంజక
సుందర సురుచిర దృశ్యం

భువినేలే దినరాజుకు
ఇలపలికే స్వాగతం

పలుకరించు ప్రభాకరునికై
నిలిచి చూచు ప్రపంచం

సాంత్వన నిచ్చే కబురుతెచ్చే
కరుణాంతరంగునికై  వేచి ఉన్న 

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం