హరివిల్లు రచనలు ;- కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864
 హరివిల్లు 381
🦚🦚🦚🦚
అలనాటి రూపాయి
విలువ చూడు అనన్యం...!
నేటి రూపాయి విలువ
పతనమున అసామాన్యం...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 382
🦚🦚🦚🦚 
తేలియాడుచు తీరం
చేరె పసిడి పూత తేరు..!
అసను తుఫాను అందించె
ఉచిత హిరణ్య సుమేరు...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 383
🦚🦚🦚🦚
లంక నలిగి నలిగి 
రగిలి పతనమగుచుండె..‌‌!
అయోధ్యకు సయోధ్య 
కుదిరి వృద్ధి చెందుచుండె...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 384
🦚🦚🦚🦚 
కోట్లు ఖర్చు పెట్టినను
అనుయాయులకే భాగ్యం...!
ఆధునీకరణ పేరిట
శాశ్వత పనులు మృగ్యం....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 385
🦚🦚🦚🦚 
లక్ష్యం నిర్దేశించిన
పడకూడదు అధైర్యము...!
యుక్తితో సాధించుటకు
రాకూడదు కలవరము....!!
 
                     (ఇంకా ఉన్నాయి)
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం