హరివిల్లు రచనలు ;- కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.

 హరివిల్లు 391
🦚🦚🦚🦚
విపరీత పోకడలతో 
విడివడు మూడుముళ్లు...!
చెడుగుడు చ్యేష్టలతో
కాపురాలకు తెగుళ్ళు.......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 392
🦚🦚🦚🦚 
శత ఇటుకల రవాణాకు
పాత సైకిలు వరేణ్యం....!
కటిక పేదరిక జనులకు
సాహసమే శరణ్యం........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 393
🦚🦚🦚🦚
తమ పనులు చేయగానే 
వారి బాధ్యతలు తీరవు....!
లక్ష్యం నెరవేరు వరకు
తమ బాధ్యతలు వదులవు..!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 394
🦚🦚🦚🦚 
ఒక్కొక్క మెతుకును ఏరి
భుజించకు! ఇష్టమైనను....!
అతి పెద్ద ముద్ద జేసి
తినవద్దు! ఎవరైనను........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 395
🦚🦚🦚🦚 
నీకు పొగాకు చుట్ట
ఇష్టమని మురిసిపోకు....!
మాకు ఆరోగ్యం పైన 
ధ్యాసుందని మరువకు....!!
 
                     (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం