హరివిల్లు రచనలు -కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
 హరివిల్లు 411
🦚🦚🦚🦚
అను నిత్య రోగములతో
అధికాయాస పడవలదు.!
సత్య మెరిగి మనసు పెట్టి  నవ్వడం మానవలదు.....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 412
🦚🦚🦚🦚
*కరటక దమనకులు*
మాటల పొంతన కుదరని
నటన!కరటకదమనకులు
లోగుట్టు ఒకటే కాని
భయపడని తోడుదొంగలు
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 413
🦚🦚🦚🦚
చిగురించిన ఆశలు 
నెరవేరక చికాకులు.......!
సవరించుకొని నడిచిన
దరిచేరవు విడాకులు....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 414
🦚🦚🦚🦚
ఎలుక వాహనుడవై
నిర్విఘ్న వినాయకా......!
మమ్మేలుకో గణపయ్య  
మహిలోన సంరక్షకా......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 415
🦚🦚🦚🦚
సరదాగా పిల్లలతో!
చక్క నైన లెక్క తోటి
చక్కిలిగిలి చేసినపుడు..!
ఆనందవశులైన నగు మోముకేరింతలగుపడు..!
              ( ఇంకా ఉన్నాయి )
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం