జీవన సార్ధకత.- డా పివిఎల్ సుబ్బారావు, 94410 58797.
112.
      మనుషులు భౌతికంగా,
      ఎన్నో విజయాలు !

     వారి మనసుల మధ్య,
   తరగని  గజాల దూరాలు!

   కోతుల నుండి పుట్టారు,  
          ఈనాటి మానవులు!

   నేటికీ కోతులు సమూహాలై,
        ఒకటిగా జీవిస్తున్నాయి! 

  నరులకు ,
       ఆ వానర లక్షణం రాదా?

113.
         మనిషి మనిషిని,
                   ప్రేమించలేడు !

       సాటివాడి అభివృద్ధి, 
                   సహించలేడు,!

       పరులు విజయానికి,
                      ఓర్వలేడు !

     పెద్దలకు నమస్కారం,
         పిల్లలకు ఆశీర్వచనం!

     నేడు ప్రతి నరుడు,
              ఓ సుయోధనుడు!

114.
       ఓనాడు కుటుంబాలు ,
                     చాలా పెద్దవి!

    ఆదాయాలు , పరిమితం,
                   చాలా చిన్నవి!

    అయినా కష్ట సుఖాలు,
       కలిసి పంచుకున్నారు! 

   సాటివారికి ఎంతగానో,   
           చేయూతనిచ్చారు!

   నేడు వితరణ కు,   
       తిలోదకాలు ఇచ్చారు!
________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం