జీవన సార్ధకత.;- డా. పి వి ఎల్. సుబ్బారావు,-94410 58797.
130.
       సాలెపురుగు,
             కట్టే చక్కని గూడు!

      పాకే విష నాగు,
     పడగ విప్పి పట్టే గొడుగు! 

    ఏనుగు చేసే,
    అభిషేకం, లింగం మునుగు! 

    కన్నప్ప తన,
     కన్నులే ఇచ్చాడు కదన్నా!
 
    ఇవి తెలుసుకుంటే,
          నీవు ఓ మనిషివన్నా!

131.
      కంటి చూపు
                      కనుమరుగు! 
     
       కాలినడక,
                      కదలక ఆగు!
      
        తీసే ఊపిరి,
                   చెప్పకనే జోగు!
    
       మరి బతుకు,
                 ఇక ఏమి బాగు?
   
      ఈ మాత్రం తెలిస్తే,
                   చాలు రా బాబు!
132.
        విర్రవీగకు ,
                నీదో వెర్రి బతుకు !
       
        నీటి బుడగ,
                      క్షణాన చితుకు!
 
      ఎగిరే గాలిపటం, 
        దారం పుటుక్కున తెగు!
 
     నదిలో నావ,
           చటుక్కున మునుగు,
   
     మాయ జీవితం,
    హఠాత్తుగా మాయమగు!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.

.

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం