జీవన సార్ధకత.;- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు, 94410 58797.
 148.
       చిన్నప్పటి నా ప్రతిజ్ఞ,
                   నేడు ఓ అవజ్ఞ!
       భారతదేశము ,
             నా మాతృభూమి!
 
      నేనిప్పుడు, బతికేది, 
                     మరో భూమి!
     భారతీయులకు ,
            నేను సోదరుడను !
    ఇప్పుడు నా సోదరులు,
            మరో జాతీయులు!
149.
     ఆకర్షణ,
       దేశం విడిచేటట్టు చేసింది !
    
      అర్థం ,
    కదలలేనట్టు కట్టిపడేసింది !
    స్వాభిమాన స్వరం,
               మూగదైపోయింది!
 
     అన్నీ ఉన్నా ఇక్కడ ,
              నాకు వెలితి ఉంది! 
    వందేమాతరం ,
        నా ఉన్నత స్థితి తల్లివేరు!
150.
         ఆ మట్టి అమ్మ ,
                   ఆకాశం నాన్న !
        ఆ గాలి పీల్చా,  
       నీరు తాగా, పంట తిన్నా !
      అంతర్మథనాన జన్మించే, 
                    అమృత భావన!
     పశ్చాత్తాపాన ,
          ప్రాయశ్చిత్త సంభావన!
    స్వదేశ పునరాగమనం, చివరికి ఆ మట్టితో సమ్మేళనం!
_________
రేపు ఫలశ్రుతి తో ,
జీవన సార్ధకత,
అనే ఈ ధారావాహిక, ముగుస్తుంది.

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం