జీవన సార్ధకత.;- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు,-9441058797.
127.
    ఆకలి,
       అనుక్షణం దహిస్తుంది,!

. దప్పిక,
      దారుణంగా వేధిస్తుంది!

  మానం,
 వస్త్రమంటూ అలమటిస్తుంది!

   వీటిని కొంతైనా,
                సాటివారికి తీర్చు!

   మానవత్వం ఉందని,
                 కాస్త నిరూపించు!
128.
       లోకులు మాటల ,
          ఈటెల విసురుతారు!

        అకారణంగా ,
     పరిహసించి, పరవశిస్తారు!

    నీ గాయాన్ని వెకిలిగా, 
          తరచూ కెలుకుతారు !

  ఇవి నీవు వారికి ,
              తిరిగి చేయకున్న!

 అదే నీ మానవత్వానికి,    
              పరమార్థమన్నా!
129.
       వానపాము ,
       నాగుపాము కన్న మిన్న !

      మొద్దు ఎద్దు బతుకు,
           రైతుకు తోడు కదన్నా!

    దానికన్నా ,
              నీవు మేలే కదన్నా! 

    మానవత్వంతో,
           కాస్త బతుకు అన్నా! 

    పదిమందికి తోడుగా,
         బతికితేచాలు అన్నా!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం