జీవన సార్ధకత.;- డా.పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
 145.
      అణచివేస్తున్నాను, 
                  అంటున్నావేల?
 
      నీవు తొక్కి పెట్టింది, 
               నాగుపాము తల!
    అణచివేత అనేక,    
         విప్లవాలకు జన్మదాత!
     ఓ మనిషి కావద్దు,
             మరో జార్ చక్రవర్తి !
   కావాలి జగాన ,
           మానవతా సమవర్తి!
146.
      రావణుని, విభీషణ,     
        వివక్షత, లంకా నాశనం!
      ధృతరాష్ట్రుని పాండవ,   
       వివక్షత కురుసంగ్రామం!
      బ్రిటిష్ దమన నీతి ,
   వారికి వారే నేర్చుకున్న చితి !
   అహంకారం, యుగమేదైనా,
,                    పతన కారణం!
   మానవత నాదం,
         విశ్వాన శాంతి రాగం!
147.
       మానవవివక్షతే మనిషికి,
          వీడని అంటరానితనం! 
       మానవసమతే,
           అక్కున చేర్చే గుణం!
     మానవత  చూపు,
           సదా సమతా మార్గం !
    సమదర్శి జగాన క్రాంతిదర్శి! 
   క్రాంతిదర్శి జాతికి మార్గదర్శి!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం