మంచి మాటలు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
పూలతో దండ కట్టాలి
దేవుని మెడలో వేయాలి
గురువుకు దండం పెట్టాలి
పిల్లలు బడిలో ఉండాలి

శ్రద్ధగా చదువులు చదవాలి
ఏకాగ్రతయే నిలపాలి
ఉన్నతంగా ఎదగాలి
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగాలి

వేళకు నిద్దుర లేవాలి
శుచిగా స్నానం చేయాలి
ఉతికిన బట్టలు తొడగాలి
చక్కగా బడికి పోవాలి

పెద్దలను గౌరవించాలి
బుద్ధులు దిద్దుకోవాలి
శుద్ధిగా మదిని ఉంచాలి
హద్దులు దాటక ఉండాలి

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం