రైతు శ్రమ ...కోరాడ నరసింహా రావు !
రైతు శ్రమ ఫలించింది 
   మంచిదిగుబడొచ్చింది 
    పంట స్కూటీ ఎక్కింది 
      రైతు బజారుకెళుతోంది 

 అన్నీ అమ్ముడు పోవాలి 
   మంచి రేటు రావాలి 
      చేసిన అప్పు తీరాలి 
      ఇంట్లో ఆడదిఆనందించాలి

 రైతుకు నమ్మకం పెరగాలి 
   ఉత్సాహంగా 
       వ్యవసాయం చెయ్యాలి 
  విరివిగ పంటలు పండాలి... 
.  అందరి కడుపులు నిండాలి

 రైతుకు భరోసా ఇవ్వాలి 
   రైతు కష్టనష్టాలు తొలగాలి
   పాలకులు సహకరించాలి 
  సమృద్ధిగపంటలు పండాలి !

సస్యశ్యామల మనదేశం 
  అన్నదాత మన రైతన్న 
  దేశానికే... వెన్నెముకలు, గ్రామాలు
  ప్రగతికి పల్లెలే ఆధారాలు !
 పరి రక్షించాలి ప్రతి ఒకరు!!
       *******


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం