సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
తీరని కోరికలెన్నెన్నో
ఆరని మంటలెన్నెన్నో
కోరని కష్టాలెన్నెన్నో
మారనిది జీవితేఛ్చ ఒకటే!

మాయని గాయాలు
దరి చేరని గమ్యాలు
అర్థం లేని పయనాలు
వదిలిపోని అహాలు

విరిగినా బెదరక
చిరిగినా అదరక
సాగిపోయే కెరటాల్లా
జారిపోయే క్షణాలు

ఎదురయే ఆపదలూ
తప్పని అడ్డంకులు
గుచ్చుకునే ముళ్ళూ
అన్నీ సహించే జీవితాలు

అనుకున్నది అందక
అందినది  అర్థమవక
పొందినది మాత్రమే
మహా ప్రసాదమనే భావన

రేపటి పై నమ్మకం
ప్రపంచంపై ప్రేమ
పెంచుకుని పంచుకుంటే
ఉదయాలెపుడూ ఉత్తేజాలే!

మరో మంచి వేకువకు

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం