తెలుగోడా తెలుసుకో!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఆంధ్రాప్రాంతం
విడిపోయింది కాని
తెలుగుప్రజలు
వేరుపడలేదని తెలుసుకో


ఆంధ్రారాష్ట్రం
కుచించింది కాని
తెలుగుభాష
తరగలేదని గుర్తించుకో

ఆంధ్రాపెత్తనం
తగ్గియుండవచ్చు కాని
తెలుగోళ్ళపౌరుషం
తాకట్టు పెట్టలేదనుకో

అంధ్రాగాలులు
వీచకపోవచ్చు కాని
తెలుగుచైతన్యము
అణగిపోలేదనుకో

ఆంధ్రులసమైక్యత
దెబ్బతినవచ్చు కాని
తెలుగుజాతిని
అవమానానికి గురిచేయకురో

ఆంధ్రా ఓటర్లు
అమాయకులు కాని 
తెలుగువారిని ఆశపెట్టి
ఎన్నికలలోమోసం చేయనీయవద్దురో

ఆంధ్రులకు భాషాభిమానం
లేదనంటారు కాని
తెలుగులమదులలలో తెలుగుతల్లి
కొలువుతీరియున్నది దర్శించుకో

ఆంధ్రులనాయకత్వం
అప్రతిష్టపాలుకావచ్చు కాని
ఆంధ్రులప్రతిభ
అసమాన్యమైనదని తెలుపరో

అంధ్రాజనం
అభిమానవంతులు కావచ్చుకాని
వారు వెర్రివాళ్ళుకాదని
విశ్వానికి చాటరో

ఆంధ్రారైతులకు
కలసిరాకపోవచ్చు కాని
తెలుగుసేద్యగాళ్ళు
సోమరుల కాదనిచెప్పరో

ఆంధ్రాకవితలు
తక్కువ కావచ్చుకాని
తెలుగుకవులు
నిష్ణాతులని చెప్పరో

ఆంధ్రులుగొప్పలు
చెప్పుకునేవారుకాదు కాని
తెలుగుప్రాణులు
తీపికాపలుకుతాయని చూపరో

తెలుగుకు తక్కువచేస్తే
తిరగబడతా గళమెత్తుతా
ఆంధ్రులను అవమానపరిస్తే
ఉద్యమిస్తా కసితీర్చుకుంటా

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం