మొలకమ్మా! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ
మొలకమ్మా మొలకమ్మా ఉయ్యాలో
బంగారు మొలకమ్మా ఉయ్యాలో
కలాలకు బంగారు చేయూత నిచ్చేటి 
కథలు కవితలు చిత్రాలకు ఆధారమే ఓతల్లి మొలకమ్మా
దసరా సరదాలకు ఊతమిచ్చే
తల్లి మొలకమ్మా
చిరంజీవి గా బతుకమ్మ
కలాలకు బతుకు నిచ్చే మొలకమ్మా

నింగిలోని సూరీడుతో విచ్చునే పూలు
మొలక వేదాంత సూరిగారితో
కదులునే కలాలు
పురస్కారాలు వద్దు
పాఠకులే ముద్దు అంటూ
చేయూత నిచ్చేటి మొలకమ్మా
నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా బతుకమ్మా

నిత్య కృషీవలుడు వేదాంత సూరిగారు
కొత్త కొత్త పంటలే వేసేరు
సాహిత్య దిగుబడీ పెంచేరు
తన పర భేదం భేషజం లేని
బంగారు మొలకమ్మా
కలాలు కొలిచేటి ముద్దు గుమ్మా
నీకిదే మా వందనమమ్మా🌷

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం