* ప్రాతః స్మరణీయుడు... ! *- ...కోరాడ నరసింహా రావు !
అమ్మ అభిలాష... 
  గురువు హితబోధలతో... 
    తీర్చి దిద్దబడ్డ వాడు !

తనువులోని...అణువణువునా.... హైందవత్వాన్ని... 
        నింపుకున్నవాడు !

 నిరంకుశ పరధర్మంతో.... 
      అవిశ్రాoత.... 
   పోరు సలిపినవాడు !

దీక్షా, పట్టుదలాలతో... 
   హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని... 
    స్థాపించిన ఘనుడు... !

అతడే...అతడే...ప్రాతః స్మరణీయ...    మనభారతీయుడు...
   ఛత్రపతి యైన... 
    శివాజీ నామధేయుడు !!
      *******


కామెంట్‌లు