పరోపకారం ఇదం శరీరం -సి.హెచ్.ప్రతాప్

 పరోపకారం పుణ్యం
పరోపకారాయ ఫలన్తి వృక్షాః
పరోపకారాయ వహన్తి నద్యః
పరోపకారాయ దుహన్తి గావః
పరోపకారార్థమిదం శరీరమ్
నరసింహ శతకంలోని ఈ నానుడి నిత్యం ప్రజల నోళ్లలో నానుతూ వుంది. బహుశా ఈ ఆధునిక యుగంలో నిస్వార్ధమైన, పవిత్రమైన నడవడిక అలవరచుకునేందుకు ఇంతకంటే ఉత్తమమైన మార్గం ఇంకొకటి లేదనిపిస్తోంది. ఏ ఫలం ఆశించకుండా మనుషులకు వృక్షాలు ఫలాలని అందిస్తున్నాయి.
 ఫలాలు మనుషులకు ఆరోగ్యవంతమైన మంచి పోషక ఆహారం అందిస్తాయి. . భూమి పంటల్ని ఇస్తుంది. అలాగే మనిషి కూడా తనకి భగవంతుడిచ్చిన శరీరంతో పరులకి ఉపకారం చెయ్యాలి అన్నది ఈ శ్లోకం భావం. మనిషికి కావలసినవన్నీ భగవంతుని సృష్టిలో లభ్యమవుతున్నాయి. అవేవీ మనిషి నుండి ప్రత్యుపకారం ఆశించకుండా ఉపకారం చేస్తున్నాయి. మన ధర్మ శాస్త్రం ఇలా చెబుతోంది: 'పరోపకారం వహంతి నాద్య, పరోపకారం దుహంతి గాయ, పరోపకారం ఫలంతి వృక్ష, పరోపకారం ఇదం శరీరం' అంటే 'పరోపకారానికి నదులు ప్రవహిస్తాయి, ఆవులు పరోపకారానికి పాలు ఇస్తాయి, పరోపకారానికి చెట్లు ఫలాలను ఇస్తాయి, అలాగే ఈ శరీరం కూడా పరోపకారానికి ఉద్దేశించబడింది. 
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం