నాతలలోని తలపులు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
తలలోతట్టిన
తలపులను
తేటతెలుగులో
తియ్యగాచెప్పాలనుకుంటున్నా

బుర్రలోతట్టిన
ఊహలను
మూటకట్టి
భద్రపరచాలనుకుంటున్నా

కలలోకొచ్చిన
సంగతులను
కట్టగట్టి
దాచిపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నా

మధురమైన
ఙ్ఞాపకాలను
మంచికవితలుగాకూర్చి
ముచ్చటతీర్చుకోవాలనుకుంటున్నా

కమ్మనైన
విషయాలను
కాగితాలపైచెక్కి
కుతూహలపడాలనుకుంటున్నా

అందమైన
దృశ్యాలను
కళ్ళల్లోబంధించి
పుటలకెక్కించాలనుకుంటున్నా

అందిన
ఆనందాలను
అచ్చతెలుగులోకిమార్చి
ఆహ్లాదపరచాలనుకుంటున్నా

కలంచెప్పిన
కవితలను
పాఠకులకుపంపి
పరవశపరచాలనుకుంటున్నా

తలపులతట్టను
తలకెత్తుతా
భారాన్ని
భరిస్తారా

తియ్యనికైతలను
వడ్డిస్తా
తనివితీరా
ఆస్వాదిస్తారా

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం