ఏకమౌదాం;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 నీ రాకతో
నా మనసులో మధుమాస సుధలు నిండాయి
నీ అడుగుతో
నా ఆలోచనామేఘమాలికలు సమాయత్తమైనాయి
నీ పలుకుతో
నా హృదయంలో పైడిపంటల సిరులు నాట్యంచేశాయి
నీ పిలుపుతో
నాకు శరచ్చంద్రికలలో విహరించిన పారవశ్యంకలిగింది.
నీ చూపుతో
నా కళ్ళల్లో తుషార బిందువుల ధవళకాంతి నిండింది 
అందుకే కదూ ప్రియా!
మనిషికీ ప్రకృతికీ అవినాభావ సంబంధం 
ప్రతి ఆలోచనా ప్రకృతి బద్ధమై
ప్రతిపనీ ప్రకృతికి నిబద్ధమై
ప్రకృతిలో మనమూ ఒక భాగంగా 
కాదు కాదు...
ప్రకృతీ మనమూ ఒకటిగా
ఏకమౌదాం!!
*********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం