అనాధను కాను! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ
నేను అనాధను కాను
నాపిల్లలు రెక్కలొచ్చిన పక్షులు
విదేశాలకి  వలసలు
నాదేశం లో తృప్తిగా స్వేచ్ఛగా 
బతుకుతున్న సనాధను
అమ్మా అమ్మమ్మా బామ్మా అని అనాధబాలలు ఆప్యాయంగా
నాచుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే

కంప్యూటర్ లాప్టాప్ తో కుస్తీ పడుతూ
బాట్స్ మాన్ లాగా ఎగిరి రోబోట్లు గా మారిన నాపిల్లలు
హలో మామ్!అని వీడియో కాల్స్
డాలర్లు పౌండ్స్ నదుల్లో ఈదుతూ కార్లలో షికార్లు కొట్టే
నాకన్న బిడ్డలు గుండెలపై పరిచారు బండలు

నాలాగా ఒంటరి అమ్మలకు ఆసరాగా ఉంటా
నాజన్మను ధన్యం చేసుకుంటా
రక్తసంబంధం తో లేదు పని
ఆప్యాయంగా పలకరించే
ప్రేమ గా వీపునిమిరే
చిట్టి చేయి చాలు🌺

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం