కనుక్కోండి.. అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ
 11రామం!దారం తీసుకుని రా!...మందారం
12రావే:పల్లెకు పోదాం...వేప
13ఏరా!విజయ ఎక్కడ...రావి
14బండచాకిరీ చేస్తున్న..బండి
15ఏరో!కలికాలం !తప్పదు...రోకలి
16 వాడు పెరోల్ పై విడుదల ఐనాడు..రోలు
17,వచ్చీ!ఇదిగో వుండానిక్కడే..గోవు
18నావాచీ!?ఆ! వుందిలే ఇక్కడ...ఆవు
19ఎందుకులేపావు?రంగా!నన్ను?...పావురం
20ఏమే!కళా! ఎం దుకు నిద్ర లేపావు?..మేక
21బావా!నరాలు తెగేలా అరవకు... వానరాలు
22ఇటుగా రెల్లు గడ్డి ఉంది...గారె
23సహకారం ఉండాలి...కారం
24ఉపవాసాలు చేస్తున్నావా?...వాసాలు
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం