* కోరాడ నానీలు *

 ఆ గర్భ వాసన 
    హేతుబంధము !
     అనుభవించగా.... 
       గత కర్మల ఫలము !!
     ********
పాపానికి దుఃఖం... 
  సుఖాని కానందం !
     ఈ నేల పైనే... 
    ఆ స్వర్గం - నరకం !!
     ******
అనురాగాలు... 
  ఆప్యాయతలు.... 
   సంబంధ బాంధవ్యాలు 
     అన్నీ ఋణానుబంధాలే !
      *******
నిన్నటివి... నేడు... 
   నేటివి... రేపు... !
     పునః... పునః... 
   దాటలేనిదీ వలయం !!
     *******
చావు వెనుక పుట్టుక 
   పుట్టుక వెంటే చావు... !
      జ్ఞానమొక్కటే... 
      దాటించే నావ... !!
     ******
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం