సుప్రభాత కవిత -బృంద
చెప్పుకోలేని భావాలు
తప్పుకోలేని పరిస్థితులు
ఒప్పుకోలేని నిజాలు
కప్పుకోలేని పొరలు...

వాదించినా దొరకని గెలుపు
సాధించినా గుర్తించని బంధాలు
బోధించినా తెలియని పాఠాలు
బాధించే పలు కారణాలు

పలకరించని మమతలు
చిలకరించని ప్రేమలు
తొలకరించని రోజులు
కనికరించని కాలం

మార్చుకోలేని నిబంధనలు
ఓర్చుకోలేని ఇబ్బందులు
కూర్చుకోలేని అభిప్రాయాలు
తేల్చుకోలేని సందేహాలు

ఎదగని మనసులు
ఒదగని తత్వాలు
మెదగని జీవితాలు
తుదిలేని సమస్యలు

తిట్టుకోలేని భయం
తట్టుకోలేని  బాధ
పట్టుకోలేని  కోపం
ముట్టుకోలేని కాలం

భవబంధాల జీవితానికి
జవసత్వాలను అందించి
కువకువలతో నిద్రలేపే
నవ నవోన్మేషమైన వేకువకు

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం