గాయత్రిదేవి;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర.
ధ్రువకోకిల.

వెలుగు నింపెడి భానుతేజమ!
వేదవిద్యకు మూలమై
చిలుకు చుందువు జ్ఞానధారను
శ్రీకరీ!సురసేవితా!
తళుకుమంచును మానసంబున ధర్మ బుద్ధిని నిల్పుమా!
దలిచినంతనె జ్ఞానభిక్షను తల్లి!మాకిడి బ్రోవుమా!//

ధ్రువకోకిల

ప్రణవరూపిణి!లోకనాయకి!పాంచభౌతిక తత్త్వమా!
మునులు యోగులు నిన్ను గొల్తురు మోక్షదాయిని!సంధ్య!నా
కనుల నిండుగ మాయ గ్రమ్మెను కౌళినీ!నను కావుమా!
వినయమొప్పగ సేవ జేసెద విద్య నీయుమ!పద్మినీ!//

తేటగీతి.

మంత్రగాయత్రి!మాతరో!మనికి నిల్పు!
సంధ్యగాయత్రి!మాకిడు శాంతగుణము
వేదగాయత్రి!వైదిక విద్యనొసగి
కరుణతోడ మా వంశముల్ గావుమమ్మ!//

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం