కవికోకిల వాల్మీకి మహర్షి;- డా.చీదెళ్ళ సీతాలక్ష్మివిశ్రాంత సహాయాచార్యులుహైదరాబాద్
పంకంలో పుట్టిన పంకజం వేలరేకుల చేత వె
లిగి పూజార్హతను పొందు
తులసి ఎక్కడ మొలచినా
దాని ఘనత దానిదే
పుట్టుక ఎక్కడైనా
తగ్గని పరిమళం!!

ఆటవికుడు అయితే నేమి
చోరుడైతేనేమి పూర్వజన్న
వాసననో దేవుని అనుగ్రహమో
మానవుడు మహర్షి అయ్యాడు
మానవుని చరిత్ర రాసి
పూజ్యనీయుడయ్యాడు!!


అరణ్యంలో వచ్చిన వారిని హింసించి దోచుకునుచు కుటుంబాన్ని పోషించు
ఒకనాడు నారదుని దోచుకొన
ప్రయత్నించ పన్నాగంతో ప్రశ్న వేసే
ఎవరికొఱకు ఈ దోపిడీ ఆన భార్యా పిల్లల కొరకని చెప్ప నీవు చేసిన పాపమును వారు పంచుకొనెదరని అడుగుమనగా
వెళ్లి అడుగా మేము నీవు చేసిన పాపమును పంచుకొనమనగా విరక్తి చెంది
తపమాచరించే!!


తాపసి చుట్టూ పుట్టఆవరించ 
వల్మీకంనుండి వచ్చిన ఋషి ఆయే వాల్మీకిగా మారే

క్రౌంచ పక్షి జంటను కొట్టె వేటగాడొకడు
బాణం తగిలి మగపక్షి కిందపడి చనిపోగా 
ఏడ్చు ఆడపక్షిని చూచి చలించిన
ఋషి నోటినుండి మా నిషాద 
శ్లోకముదయించే
శోకం నుండి శ్లోకం వచ్చే
కవికోకిలగా మారే!!

ఆదికవి వాల్మీకి 
శ్రీ  రామచరితను 
సంస్కృత భాషలో వ్రాయ వాసికెక్కే
రామాయణం భారతీయుల సంస్కృతికి ఆనవాలుగా మారే
------------------------/-

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం