సుప్రభాత కవిత - బృంద
బండబారిన మనసులాటి
రాతి నుండీ నీతి పుట్టినట్టూ

కఠిన శిలలు తమలో
కుసుమ కోమలం దాచినట్టూ

కానరాని చీకటి దారులలో
గోరంత వెలుగు కనిపించినట్టూ

అనంతమైన చీకటికావల
మిణుగురు వెలిగినట్టూ...

దారి తెలియని తరుణాన
రహదారి కనిపించినట్టూ

బరువుగ మారిన గుండెకు 
ఊరటగా ఓదార్పునిచ్చినట్టూ

కనుచూపులు సాగునంతవరకూ
కళ్ళప్పగించి చూస్తూ....

సత్యం జయించి తీరున నీ
మన ధర్మమే మనల నడుపుతుందనీ

విజయం తెచ్చే వేకువకోసం
సహనం వదలక ఎదురుచూస్తూ

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸

 

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం