నవ రాత్రుల నాయికా; వెంకట రమణారావు , వైజాగ్

 నవరాత్రుల నాయికా
నవ విధ వరరూపిణీ
దశవిద్యలతో పూజల నన్దుకొని
కోరిన కోరికలు తీర్చేటి శ్రీ మాతా
జగన్మాత వై జగముల పాలించే రాజ రాజేశ్వరీ
శరత్కాల  చంద్రికలలో
కనుల విందు కోలిపే  
నవ రూపాలుగా
మా పూజల నందుకుని
 మా ఇంట వెలిసినావు
భాగ్యాల బాల
వేదమాత గాయత్రి 
ఆదరించు అన్నపూర్ణ
సిరుల రాసి శ్రీ లక్ష్మి
జ్ఞాన మాత సరస్వతి
అభయ మిచ్చ్చు చండిక
దుష్ట సంహారిణి 
శ్రీ మహా దుర్గ
లోకమాత త్రిపుర సుందరీ
 శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ
శ్రీ సింహాసనేశ్వరీ 
శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ
వందనామమ్మా పరమేశ్వరీ
శ్రీ చక్ర సంచారీనీ 
 


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం