మన అమ్మ అంబిక ;- డి వినాయక్ రావు M.A, MEd. భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్ 9440749686
1.కం:అమ్మవు ననురాగమయివి
బొమ్మవు మాసేవ నొంద పున్నెము నియ్యన్
కమ్మని చూపుల కాలిక
బమ్మను శాసించ గలదు భగవతి తానై

2.కం: రెమ్మలము మేము తరువుకు
మిమ్మటముగ శాఖలున్న మేలు వృక్షపున్
అమ్మవు నాక్షితిజంబున్
మమ్ముల కాపాడు తల్లి మంగళ మొసగిన్

3.కం:అమ్మిక అపర్ణ ఆర్యన్
అమ్మా  నీనామ మేది నామంత్రించన్
అమ్మవు మాకందరికిన్
అమ్మను నామంబు బిలుతు అంబిక వినవే!


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం