ఆధ్యాత్మిక పద్యం:-01;- మమత ఐల కరీంనగర్ 9247593432

 తే.గీ
భర్త యనురాగబంధంబు వారధవగ
మనసు తేలికై గృహమెల్ల వనము గాద
దైవ సన్నిధై విలసిల్లి ధరణి యెల్ల
తండ్రి పరమాత్మ దర్శనం తథ్యమగునొ
02:- తే.గీ
తాత తండ్రియున్ పుత్రుడై ధరణియెల్ల
విస్తరించెనో పరమాత్మ వివరణియ్యఁ
పుడమి నందునన్ పురుషులు మురిపెముగను
వనిత లెల్లర్కి పెంచిరో ఘనతనంత
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం