హరివిల్లు రచనలు ; - కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,;- 9440522864.
 హరివిల్లు 426
🦚🦚🦚🦚
*చంద్రయాన్*
ఎగిరెగిరి పయనించి
చంద్రుని చేరుకొనెను....!
ఎవరడుగిడని చోటు
ఎంచుకొని సాధించెను...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 427
🦚🦚🦚🦚
శ్రావణ వర లక్ష్మిని 
పూజించిన శుభకరమే...!
చిత్త శుద్ది సంకల్పం
లోపించిన కలవరమే.....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 428
🦚🦚🦚🦚
తప్పు చేసి తప్పించి
మురిసిపోతే ముప్పే...! 
తప్పు తెలుసుకొని మరల
తను చేయకున్న గొప్పే...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 429
🦚🦚🦚🦚 
సంఘవిద్రోహ శక్తుల
తుదముట్టడికి! *ఆంక్షలు*...!
కట్టడితో అంతరించి
పోవుటకు! *ఆకాంక్షలు*......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 430
🦚🦚🦚🦚 
విధి నిర్వహణను మరువక 
కర్తవ్యముగ భావించు.........!
అలుపు సొలుపు లేక
కలగలుపుగ నిర్వహించు......!!
             ( ఇంకా ఉన్నాయి )

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం