గంగా;- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.
 ఇక మూడవది చివరిది అయిన కోరిక తన శరీరం నుంచి వెలువడే చేపల వాసనను నివారించాలి దానిని విముక్తించడమే కాదు 9 మైళ్ళ దూరం అంటే ఒక యోజన వరకు వెదజల్లే సువాసనలను శరీరానికి కలిగిస్తానని ప్రమాణం చేశాడు పరాశర ఆ షరతులు అంగీకరించినందుననే పరాశన మహర్షి కోరిక సత్యవతి తీర్చింది ఆ ఇద్దరి కలయిక వల్ల జన్మించిన వాడే వేదవ్యాసుడు మహర్షి ఆమె కోరిక ఇతర కోరికలను కూడా తీర్చారు  ఒకరోజు శంకరుడు గంగానది  తీరం వెంబడి నడుస్తున్న సమయంలో ఒక మహాద్భుతమైన పరిమళం నాసికాపుటాలకు సోకటంతో ఆ పరిమళ గమన మూలాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన సంతానానికి సత్యవతి ఎదురవుతుంది  నాసికా పుటాలకు సూపడంతో ఆ పరిమళ గమన మూలాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన చెంతనునికి సత్యవతి ఎదురవుతుంది ఆమె సౌందర్యానికి ముక్తుడైన శంకరుడు ఒక్కడే ఆమెను ధర్మ వీటిని వివాహం చేసుకుంటాడు  నాసికాపుటాలకు శుకడంతో పరిమళ గమన మూలాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన శంకరునికి సత్యవతి ఎదురవుతుంది ఆమె సౌందర్యానికి ముక్తుడైన శంకరుడు ఒక్కడే ఆమెను కాల్ తర్వాత వివాహం చేసుకుంటాడు. దేవ వ్రతుడు (భీష్ముడు) గంగయ్యుడు అనే కుమారుని హస్తనాపురం రాజైన చెంతనులకు అప్పగించి గంగ అతనిని విడిచిపోతుంది ఆ తర్వాత గంగాసేరాల వేటకు వెళ్లిన శంకరుడు సత్యవతి  నీ చూసి మోహిస్తాడు  ఆమె తండ్రి దాశరధులు కలిసి ఆయన కుమార్తె సత్యవతి తనకిచ్చి పెళ్లి చేయమని కోరాడు అయితే ఆయన వద్ద  అప్పటికే బ్రష్మాచార్యుల వారు ఉండటం చేత తన కుమార్తె సంతానానికి రాజ్యం కట్ట పెట్టాలని పెట్టాడు తండ్రి ద్వారా ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న గంగాదేవి పుత్రుడైన దేవబరుతుడు దాశరథకు వెళ్లి  తాను ఆజన్మాంతం పరిమాచారిగా ఉండాలని తద్వారా తాను గాని తన సంతానం గాని సత్యవతి బిడ్డలతో రాజ్యం కోసం పోటీపడే సమస్యలు రానివ్వలని వీక్షణ ప్రతిష్ట చేశాడు అందుచేతనే ఆయనను భీష్ముడు అని అంటారు. సత్యవతిని తనకు మాతృమూర్తిగా అనుగ్రహించమని అర్థిస్తాడు అప్పుడు ఆమెను సగంలో తోడుకొని వెళ్లి తన తండ్రితో ఆమె వివాహం జరిపిస్తాడు కృష్ణుడు సత్యవతి చిత్రాంగతులు విచిత్ర వీరుడు అనే కుమారులు కలిపారు సంతను మరణానంతరం చిత్రాంగదులు రాత అయ్యాడు కానీ గంధర్వులతో యుద్ధం చేస్తూ మరణించాడు  తర్వాత కృష్ణుడు విచిత్ర వీరిని రాజుగా చేశాడు అదే సమయంలో కాశిరాజు ఆయన తన ముగ్గురు కుమార్తెలకు స్వయంవరం ప్రకటిస్తాడు  కానీ భీష్మునికి ఆహ్వానం పంపకపోవడంతో భీష్ముడు కాశీ రాజ్యంపై దండెత్తి  వెళ్లాడు ఆయనను ఎదిరించే శక్తి లేక కాశీరాజు పెద్ద కుమార్తె అమ్మను ప్రేమించిన సాల్వరాజు  వెనక్కు తగ్గాడు స్వయంవరం మండపం నుంచి కాశి రాజు ముగ్గురు కుమార్తెలను హస్తినకు తీసుకొని వచ్చాడు.
కామెంట్‌లు