విలువైనది 'జీవితము';\- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
జీవితమే సాగరము
సహజమేనోయ్ ఆటుపోట్లు 
సుఖదుఃఖాల సంగమము
శ్రుతి తప్పిన అగచాట్లు

సుతిమెత్తని జీవితము
పరిమళించే పూవులు
సున్నితమైన అద్దము
జారిపోతే ముక్కలు

అందమైన జీవితాన్ని
చేసుకోకు వికారము
భగవంతుని బహుమానము
చేసుకొనాలి సార్ధకము

కాదు కాదు పంజరము
అక్షరాల తూణీరము
శ్రేష్టమైనది జీవితము
కాకూడదది శిథిలము

జీవితానికొక అర్ధము
గొప్పదైన పరమార్ధము
ఉండాలోయ్! మానవా!!
చరిత్ర పుటలలో స్థానము

ముద్దులొలికే కుటీరము
మనసు దోచు కాసారము
అమూల్యమైన జీవితము
చేరాలి విజయ తీరము

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం