జన్మ రాహిత్యము.... !- కోరాడ నరసింహా రావు.
క్రియా యోగ సాధనమున నిశ్వాసను నిరోధించి... 
 ప్రాణ, వ్యాన, ఉదాన, సమాన, అపానములౌ... 
పంచప్రాణముల నేకము జెసి, 

   మూలాధారమున నున్న ప్రాణశక్తిని మేల్కొల్పి... 
   ష ట్చక్రములనూ శుద్ధి గావించి... 
జీవుని , యోగి ని గావించి..., 
 ఇడా - పింగళుల ప్రోద్బలంతో 
  త్రికూటమ్మున నిలుపవలె !
        అహంకారుడౌ సుషుమ్ను ని, నిర్జించ గలిగి నప్పు డే..., 
   అంతరాత్మ పరిశుద్ధుడై.... 
  ఆత్మాను సoధానుడౌను రా..!

ఆ   జీవ - బ్రహ్మా ,  ఐక్యమే..... 
    సమాధి స్థితి యౌనురా !!

ఇదియే... యోగము 
  ఇదియే... మోక్షము 
  ఇదియే... పునర్జన్మ రహితము.. !!
      *******

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం