ముఖం!! ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
చిట్లిపోయిన ముఖాన్ని
అతికిస్తున్నాను!
చివరికి ముఖాన్ని గుర్తించక పోతానా!!?

చూపుల్లోని ఆఖరి వెలుగుల్ని
విశ్లేషిస్తున్నాను
కళ్ళను కనిపెట్టలేక పోతానా!!?

మూగబోయిన స్వరాన్ని
సరి చేస్తున్నాను
అందులోని సరిగమలను
తిరిగి స్వరపరచలేనా!!?

ముఖగవాక్షానికి ద్వారం పెదవులు
వాటి తలుపులు తెరుస్తున్నాను
చివరికి
చిరునవ్వులేమిటో తేల్చలేనా!!?

నుదుట తిలకం పాలిపోయిన
పచ్చబొట్టు పొడిపించి
నిన్నటి తిలకాన్ని గుర్తించలేనా!!?

మాటల తీపిదనాన్ని గుర్తించిన
చెవుల్ని చేదించి
శబ్దం శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న
ఒక్క మంచి మాట నైనా పసిగట్టలేనా!!?

తలపై ఎగిరేసిన జెండాలు ఆ జడలు
కలంకం కాదు అలంకారం అది
విధి ఇచ్చిన నెమలిపించాలని
పురివిప్పి చూపలేనా!!?

అందమైన ముఖచిత్రం ఇంద్రధనస్సులా విరిచింది.
ఆడ మగ అడక్కుండానే అర్థమయ్యేలా
అర్ధనారీశ్వరునిలా రూపుదిద్దుకుందీ.!!?

మేఘాల ధూపాలు
సూర్యచంద్రుల దీపాలు
అమృతం నైవేద్యాల మధ్య
దేహాలయంలో దేదీప్యమానంగా
దర్శనమిస్తున్న ముఖం అది.!!!
ఎవరికీ అంతుచిక్కని సమాధానం అది.!?

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం