నవ్విన రోజా పూవు- కొప్పరపు తాయారు
చాచా నెహ్రూ అంటే
పిల్లలకు ఇష్టం, ప్రేమించడం
తెలుసు చాచాకు
అందుకే. చాఛా పుట్టిన రోజు 

పిల్లల దినోత్సవం మాయె
స్వాతంత్ర్యం నకు ముందు
నవంబర్ 20 ,కాని ఇప్పుడు
నవంబర్ 14 జన్మదినం

పిల్లలకి ప్రాణప్రదమైన
రోజు  ప్రకటించేరు పండుగ రోజుగ,
పూవు లాంటి మనసున్న చాచాకు
పూలంటే అమిత ఇష్టం,
 
పిల్లలంటే మరీ ఇష్టం 
అందుకే పండుగ చేసే రోజు.
ఎంతో ఇష్టమైన రోజు
పిల్లల మనసుల స్వచ్ఛమైన

భావాల నింపుకున్న
మనసు మన చాచాది
పిల్లలకై ప్రత్యేకంగా
గడిపే రోజు వారితోటే

లోకమని,వారే నావారని
ఇప్పుడు మనం జరుపుకునే
చాచా నెహ్రూ జన్మదినం
అందరికీ పండుగ రోజు!!!-

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం