కవితకోసం- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నెత్తిని
తవ్వుతా
ఊహలను
ఊరిస్తా

శిరసులోకి
దిగుతా
భావమును
బయటకుతీస్తా

తలలో
వెదుకుతా
అక్షరాలను
ఏరుకుంటా

బుర్రకు
పనిపెడతా
పదాలను
పట్టుకుంటా

వెంట్రుకలను
పీకుకుంటా
పంక్తులును
అమరుస్తా

చెమటను
కారుస్తా
చరణాలు
పేరుస్తా

కలమును
పడతా
కాగితాలను
నింపుతా

మదిని
చిలుకుతా
కవితను
కూరుస్తా

పాఠకులకు
పంపుతా
పరమానందము
పంచుతా

కైతలు
చదివిస్తా
మనసులు
మురిపిస్తా

పువ్వులు
పూయిస్తా
పరిమళాలు
చల్లిస్తా

నవ్వులు
చిందిస్తా
మోములు
వెలిగిస్తా

అందాలు
చూపిస్తా
ఆనందం
కలిగిస్తా

;

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం