దీపావళినాడు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
బాలుడను
అవుతా
బాంబులు
ప్రేలుస్తా

పటాసులు
కాలుస్తా
పండుగను
చేసుకుంటా

తోరణము
కడతా
సన్నాయిని
వాయిస్తా

అమ్మలక్ష్మిని
ఆరాధిస్తా
కరుణచూపి
కావుమంటా

పద్మవాసిని
పూజిస్తా
ప్రదక్షణలు
పలుచేస్తా

పొంగలి
పెడతా
ప్రసాదాన్ని
పంచుతా

గళమెత్తి
గంతులేస్తా
శివమెత్తి
చిందులేస్తా

ఆటలు
ఆడుతా
పాటలు
పాడుతా

నవ్వులు
చిందుతా
మోములు
వెలిగిస్తా

దీపాలు
అంటిస్తా
కాంతులు
వెదజల్లిస్తా

బుడకలు
వదులుతా
రంగులు
చల్లుతా

రేయిని
పగలుచేస్తా
తిమిరాన్ని
తరిమేస్తా

అతిధులను
ఆహ్వానిస్తా
ఆనందమును
అందించుతా

కలమును
పడతా
కవితను
కూరుస్తా

శ్రీలక్ష్మిని
రమ్మంటా
సిరులనిచ్చి
పొమ్మంటా

===================================

🌷🌷🌷🌷🌷అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు🌷🌷🌷🌷🌷

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం