నేనుండలేను;--- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 నీవులేక
నా ప్రతివూపిరీ 
అభద్రతే
నీవులేక
నాకు ప్రతిశబ్దమూ 
నిశ్శబ్దమే
నీవులేక
నాకు ప్రతి చూపూ
పెనుచీకటే
నీవులేక
నాకు ప్రతిభావమూ
అభావమే
నీవులేక
నా ప్రతి ఆలోచనా
శోకమే
నీవులేక
నేను పెనుభారాన్ని మోస్తున్న
భావసంద్రాన్ని
నీవులేక
నేను
గఛ్ఛత్ శవాన్ని
అందుకే ప్రియా!
నీ సమక్షంలో తప్ప
నేనుండలేను!!
*********************************
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం